İlyas ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi
Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi


1977 yılında Samsun`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Samsun Çarşamba`da tamamladı. 

1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü`nü Okul Birincisi olarak bitirdi. 

2001 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü`nden Bölüm Birincisi olarak mezun oldu.

2004 yılında Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Bilim Dalı`nda Mali Hukuk Uzmanı olarak Yüksek Lisans derecesi aldı.

2004 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı aldı. 

Eylül 2004`de Ankara Gelirler Bölge Müdürlüğü`ne Vergi Denetmen Yardımcısı olarak atandı.

Nisan 2005`te Vergi Denetmen Yardımcıları Temel Mesleki Eğitim Programını Dönem Birincisi olarak tamamladı.

2008 yılında Vergi Denetmenliği`ne atandı. 

2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu`nda görev yaptı.

Nisan 2011`de Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarını vererek Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandı.

Ocak 2012`de Sermaye Piyasası Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı aldı.

2004 yılında başlamış olduğu Vergi Müfettişliği görevinden 24.06.2011 tarihi itibariyle çekilme (istifa) hakkını kullanarak ayrıldı.

İstanbul`da özel bir Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketinde Vergi Danışmanı ve Kıdemli Denetçi olarak 4 yıl çalıştı.  
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 2013`te Bağımsız Denetçi Unvanı almaya hak kazandı.
Çeşitli üniversitelerde ve Maliye Bakanlığı bünyesinde vermiş olduğu Vergi Hukuku ve Muhasebe Dersleri yanında Marmara Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Doktora çalışmalarına devam etmektedir. 

SQL (Structured Query Language) sorgulama dili ve bilinen pekçok muhasebe yazılımları ile ilgili detaylı inceleme ve çalışmaları bulunmaktadır.

İnşaat işleri ile şirket birleşmeleri, şirket bölünmeleri, şirket yeniden yapılandırmaları, e-devlet, e-maliye (e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-tebligat) uygulamaları konularında özel uzmanlığı ve tecrübeleri bulunmaktadır. 

Halen iki ayrı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketinde Yönetici ve Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan İlyas ÖZTÜRK`ün mesleki dergilerde ve çeşitli internet sitelerinde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.