HİZMETLERİMİZ
Denetim ve Tasdik Hizmetleri

 • Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Denetimi ve Tasdiki
 • Mali Tabloların Denetimi ve Tasdiki
 • KDV ve ÖTV İadelerinin Tasdiki
 • Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Denetimi ve Tasdiki
 • Yatırım İndirimi Uygulamalarının Denetimi ve Tasdiki
 • Sermaye Artırımının Tasdiki
 • Sermayenin Varlığının ve Ödendiğinin Tasdiki
 • Banka Kredilerine İlişkin Finansal Raporların Tasdiki
 • Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
 • Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
 • Diğer Özel Amaçlı Denetim, Tespit ve Tasdik Raporları
 • Transfer Fiyatlandırması Danışmanlık Hizmetleri